نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی

در این بخش مستندات و اطلاعات نوشتاری و دیداری شرکت های ارائه کننده محصولات بومی و محصولاتی که دارای گواهی ارزیابی امنیتی هستند معرفی و ارائه می شوند .