پرسش های متداول

پرسش‌های متداول

آیا برای دریافت و پر کردن فرم‌های ارزیابی آزمایشگاه نیاز به نصب نرم‌افزار خاصی است؟

بله، فرم‌های ارزیابی در قالب نرم افزار Infopath از مجموعه نرم‌افزاری Microsoft Office طراحی شده‌اند.

بازگشت به بالا

آیا فرآیند ارزیابی آزمایشگاه برای بار اول و تمدید گواهی متفاوت است؟

شاخص‌های ارزیابی در حال حاضر برای هر دو حالت یکسان است ولی هنگام تمدید، گواهی فعالیت عملکرد آزمایشگاه در یک سال گذشته نیز مؤثر خواهد بود.

بازگشت به بالا

آیا یک آزمایشگاه می‌تواند هم‌زمان متقاضی انجام فعالیت در چند حوزه کاری باشد؟

بله، با توجه به قابلیت انجام کار توسط آزمایشگاه، حوزه کاری فعالیت آزمایشگاه در چند حوزه قابل تعریف است.

بازگشت به بالا

ارائه مدارک آزمایشگاه‌های مستقر در استان‌ها از چه طریق انجام می‌شود؟

از طریق ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در استان‌ها این فعالیت انجام می‌شود.

بازگشت به بالا