نمایش محتوا نمایش محتوا

اولین کلاس آموزشی تهیه و تدوین مستندات چهار­گانه فنی محصولات با هدف تسهیل مستندنویسی محصولات برای تولید­کنندگان داخلی محصول سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات(UTM) راس ساعت 9:10 روز چهارشنبه مورخ 96/2/20 توسط اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات برگزار شد. ابتدا در خصوص استاندارد ISO15408 و پروفایل حفاظتی توضیح مختصری ارائه و سپس در خصوص موارد مندرج در سند هدف امنیتی، سند شرح محصول، سند پیکربندی و سند معرفی واسط­های یک محصولUTM و نحوه تکمیل آیتم­ها و جداول موجود در اسناد توضیحات کاملی داده شد. در بخش پایانی کلاس نیز کلیه اسناد در حضور شرکت‌­کنندگان تکمیل و ضمن پاسخ به پرسش‌­ها، ابهامات ایشان برطرف شد. همچنین در خصوص تکمیل هر یک از اسناد چهارگانه فوق فیلمی جداگانه تهیه شده که به انضمام آخرین نسخه پروفایل­‌های حفاظتی، نسخه خام اسناد، متن اصلی و ترجمه استاندارد معیار مشترک و یک نمونه تکمیل‌­شده از هر یک از اسناد چهارگانه، به صورت یک پکیج آموزشی به حضار محترم تحویل داده شد. در پایان به اطلاع می­رساند از مرکز مدیریت راهبردی افتا به عنوان ناظر و همچنین از تولیدکنندگان  داخلی زیر دعوت به عمل آمده بود.

1- شرکت امن­‌پردازان کویر

2- شرکت داده­‌پردازان دوران

3- شرکت امن‌­افزار­گستر شریف

4- شرکت مشاورین شبکه افق اندیشه غرب

5- شرکت مهندسین تحلیل­گران آتی­نگر

6- شرکت توسعه سیستم سانای

7- شرکت پارس‎­فناوران خوارزم

8- شرکت مهندسی‌­ارتباطی پیام­‌پرداز

9- شرکت پخش فرآورده­‌های نفتی سبزوار