برگزاری جلسه توجیهی با آزمایشگاه‌های ارزیابی برگزاری جلسه توجیهی با آزمایشگاه‌های ارزیابی

برگزاری جلسه توجیهی با آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی محصولات در خصوص روال‌های ارزیابی

  در تاریخ 94/9/15 جلسه‌ای با هدف توجیه آزمایشگاه‌های ارزیابی در مرکز مدیریت راهبردی افتا برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران و همچنين نمايندگاني از آزمایشگاه‌های صا افتا، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی، ایریانا و فناوران توسعه امن ناجی حضور پیدا کردند. هدف از برگزاري این جلسه، تشریح روال نهایی ارزیابی امنیتی محصولات و همسو کردن آزمایشگاه‌ها در فرآیند ارزیابی امنيتي محصولات بود.

تاریخ : 1394/09/15