برگزاری دومین کلاس آموزشی روش تهیه و تدوین مستندات چهارگانه فنی محصولات برگزاری دومین کلاس آموزشی روش تهیه و تدوین مستندات چهارگانه فنی محصولات

دومین کلاس آموزشی تهیه و تدوین مستندات چهار­گانه فنی محصولات با هدف تسهیل مستندنویسی محصولات برای تولیدکنندگان داخلی محصول سامانه مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیتی( (SIEMساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 96/2/31 توسط اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات برگزار شد. ابتدا در خصوص استاندارد ISO15408 و پروفایل حفاظتی توضیح مختصری ارائه و سپس در خصوص موارد مندرج در سند هدف امنیتی، سند شرح محصول، سند پیکربندی و سند معرفی واسط‌های یک محصول SIEM و نحوه تکمیل آیتم­ها و جدول‌های موجود در اسناد توضیحات کاملی داده شد. در بخش پایانی کلاس نیز کلیه اسناد در حضور شرکت­‌کنندگان تکمیل و ضمن پاسخ به پرسش­‌ها، ابهامات ایشان برطرف شد. همچنین در خصوص تکمیل هر یک از اسناد چهارگانه فوق فیلمی جداگانه تهیه شده که به انضمام آخرین نسخه پروفایل­‌های حفاظتی، نسخه خام اسناد، متن اصلی و ترجمه استاندارد معیار مشترک و یک نمونه تکمیل­ شده از هر یک از اسناد چهارگانه، به صورت یک پکیج آموزشی به حضار محترم تحویل داده شد. در پایان به اطلاع می­‌رساند از مرکز مدیریت راهبردی افتا به عنوان ناظر و همچنین از تولیدکنندگان  داخلی زیر دعوت به عمل آمده بود.

1- شرکت صبا­سیستم صدرا

2-شرکت امن ­افزار­گستر شریف

3-شرکت امن ­پردازان کویر

4-شرکت گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا

5-شرکت بهین­ راهکار توسعه پیشرو

6-شرکت مهندسی­‌ ارتباطی پیام پرداز

7-آریا­همراه ­سامانه